PLC REGULACIJA RASHLADNIH SISTEMA / SCADA VIZUALIZACIJA

PLC AUTOMATIZACIJA RASHLADNIH SISTEMA

Frigo Plus isporučuje kompletnu regulciju zasnovanu na PLC tehnologiji. Automatsko vođenje kapaciteta kompresora, rad pumpi, punjenje sudova rashladnim fluidom, kondezora, rashladnih komora itd. PLC prati i kontroliše rad instalacije, pritiske i temperature. Moguće je podesiti program tako da u potpunosti odgovara postojećem rashladnom sistemu.

SCADA VIZUALIZACIJA

SCADA program instaliran na PC-u je povezan sa PLC regulacijom i omogucava operateru rashladnog sistema da prati rad instalacije pri čemu takođe ima potpunu kontrolu. Na monitoru su prikazane temperature i pritisci sistema kao i rad kompresora (na primer trenutni kapacitet), pumpi, kondenzora, sala, itd. Operator ima mogućnost da menja parametre po potrebi. Takođe postoji lista alarma i kvarova koja omugućava prostije otklanjenje problema. Sistemu je moguće pristupiti i preko Interneta.

SCADA

TEHNIČKA PODRŠKA

Frigo Plus Vam pruža sveobuhvatajuću podršku pri izboru rashladnog sistem za Vaše potrebe, uključujući:

  • P&D crteži rashladne instalacije
  • 3D crteži mašinske prostorije
  • Lista potrebnih materijala sa promerima cevovoda, kablova, itd.
  • Elektrotehnički crteži