Revizija vijačnih i klipnih kompresora

Frigo Plus je specijalizovana firma za reviziju vijačnih i klipnih kompresora svih vodećih proizvođača iz rashladen tehnike poput:

 • Sabroe
 • Mycom
 • Stal
 • Grasso
 • Howden
 • Carrier
 • DWM Copeland
 • Bitzer
 • Refcomp
 • Gram
 • Frick
 • Carlyle

Posedujemo moderne alate za obavljanje revizije poput alata za indukciono grejenlje lagera, hidrauličnih presa, alat za laserko podešavanje linije kompresora i elektro motora, itd

Standradna revizija kompresore se sačini od sledećeg:

 • Zamena lagera
 • Zamena zaptivki
 • Podešavanje zazora
 • Industrijsko čišćenje kompresor
 • Zamena filtera za ulje
 • Zamena / čišćenje usisnog / demister filtera
 • Provera pumpe za ulje / prekidač protoka ulja
 • Inspekcija kapacitativnog bloka / Vi bloka
 • Zamena zaptivače
 • Testiranje na pritisak
 • Lasersko podešavanje linje kompresora i elektro motora
 • Inspekcija elektro motora i zamena lagera
 • Sabroe
 • Mycom
 • Stal
 • Grasso
 • Howden
 • DWM Copeland
 • Bitzer
 • Refcomp
 • Gram

REVIZIJA SABROE SAB163
VIJAČNOG KOMPRESORA
 MK1 

Overhaul SAB163 pic1
Overhaul SAB163 pic2
refurbished SAB163 pic1
refurbished SAB163 pic2

REVIZIJA SABROE SAB163
VIJAČNI KOMPRESOR MK2

REVIZIJA GRASSO RC49
KLIPNOG KOMPRESORA

overhaul grasso rc49 pic1
overhaul grasso rc49 pic2
Overhaul SAB151L (1)
Overhaul SAB151L (2)

REVIZIJA SABROE SAB 151L
VIJAČNOG KOMPRESORA

REVIZIJA MYCOM N250
VIJAČNOG KOMPRESORA
SA AUTOMATSKIM Vi

overhaul Mycom N250 pic1
overhaul Mycom N250 pic2
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
overhaul Gram compressor pic1

REVIZIJA GRAM
KLIPNOG KOMPRESORA

REVIZIJA STAL S26
VERTIKALNI VIJAČNI KOMPRESOR

overhaul Stal S26 compressor 2
overhaul Stal S26 compressor 1